Hukum Jihad Bagi Kaum Perempuan Menurut Rasulullah SAW

Hukum Jihad Bagi Kaum Perempuan Menurut Rasulullah SAW

Rumahku Surgaku Online

Rasulullah Muhammad SAW menyebarkan islam dengan santun kepada seluruh ummat manusia dari semua lapisan masyarakat dan juga golongan. Beliau mengajarkan islam yang rahmatan lil alamien dengan menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala laranganNya.

Ada manusia yang diberi hidayah oleh Allah SWT kemudian masuk islam menerima dengan penuh keyakinan ajaran Rasulullah SAW. Ada juga yang tidak mau menerima bahkan memusuhi Rasulullah SAW, menindas dan memerangi kaum muslimin.

Mereka yang tidak mau menerima ajaran Rasulullah SAW dan cenderung memusuhi disebut sebagai kafir harbi yang wajib diperangi jika mereka menyerang. Seluruh kaum muslimin wajib berjihad bersama Rasulullah SAW jika kafir harbi menyerang kaum muslimin.

Allah SWT berfirman “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” QS.Al-Baqarah ; 190

Di ayat yang lain juga disebutkan : “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” QS. Al-Baqarah : 216

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih?” (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu” QS. Al-Shaf : 10-11

Seluruh kaum muslimin wajib berjihad jika ada panggilan jihad kecuali para wanita, anak kecil dan manula. Selain hukumnya wajib juga pahalanya sangatlah besar dan termasuk amalan yang mulia.

Lantas bagaimana jika wanita ingin mendapatkan pahala jihad?

Dari Aisyah, Ummul mu’minin RA, dia berkata: Aku meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk berjihad, maka beliau bersabda:  Jihad kalian (para wanita) adalah haji.  (HR.Bukhari)

Dengan kata lain, cukup bagi kaum wanita berhaji jika ingin mendapatkan pahala yang sama dengan pahal jihad di jalan Allah SWT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *